Media - Oranje buurt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
 
 


Wensen bewoners prinses Ireneweg en omgeving op ansichtkaart
vrijdag 19 september 2008 00:00

GELDERMALSEN - De bewoners van de Prinses Ireneweg en omgeving in Geldermalsen overhandigden donderdag 18 september een pakket ansichtkaarten met hierop aangegeven hun wensen voor de aanpak van 'hun buurt en hun woningen' aan Jaap van Dam, directeur BetuwsWonen. BetuwsWonen is samen met de bewoners bezig met een plan voor de toekomst van deze wijk. Deze zomer heeft BetuwsWonen de bouwtechnische staat van de woningen onderzocht en een woonbelevingsonderzoek onder bewoners gehouden. Eind september volgt nog een serie workshops met bewoners voor een nadere uitwerking van hun wensenpakket. Aan de hand van al deze uitkomsten zal er voor het einde van dit jaar een duidelijk plan van aanpak voor de toekomst klaarliggen.
Oranjebuurt krijgt kleur
donderdag 14 mei 2009 00:00


GELDERMALSEN - De huurwoningen van KleurrijkWonen in de Oranjebuurt krijgen een facelift. De gevels krijgen een kleurtje en de puien worden opgepimpt met erkers en zogenaamde Franse balkons. Het betreft woningen in de Prinses Irenelaan, Burgemeester Verweijlaan en Willem de Zwijgerlaan. Het gaat in totaal om 120 woningen. De bewoners kunnen zelf kiezen hoe hun woning eruit gaat zien. Op bijgaande afbeelding een impressie van de woningen na renovatie. Daarnaast foto's van de huidige situatie.

Omgevingsdebat Oranjebuurt
donderdag 04 juni 2009 00:00

GELDERMALSEN - In Ons Huis (Herman Kuijkstraat) te Geldermalsen wordt zaterdag 13 juni een omgevingsdebat gehouden. Het begint om 10.30 uur (tot 12.30 uur). Tijdens dit debat gaan jong en oud met elkaar in gesprek over de omgeving van de Oranjebuurt. Het gaat over veiligheid en verkeer, speelmogelijkheden, openbaar groen, de tuinen etc. Het wordt georganiseerd door KleurrijkWonen in samenwerking met de Raad van Oranje. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.


Op zoek naar vleermuizen in Geldermalsen
donderdag 30 juli 2009 00:00

GELDERMALSEN - Onbekend maakt onbemind. Op weinig diersoorten is dat cliché gezegde zo van toepassing als op vleermuizen. Deze nachtdieren hebben door de eeuwen heen in een kwade reuk gestaan en ook nu nog roepen ze vaak weerzin op: ze zijn eng, brengen ziektes over, vliegen in je haar en bijten je. En dat allemaal omdat men zo weinig over dit prachtige dier weet. Vleermuizen wonen vaak in je huis zonder dat je het weet. En als je het wel weet, zou je er best trots op mogen wezen, want je biedt dan huisvesting aan een beschermde diersoort.

Jan Dirk Buizer van Bureau Waardenburg, adviesbureau voor milieu en ecologie in Culemborg, spoort vleermuizen op die in gebouwen huizen. Op die manier kan van tevoren rekening worden gehouden met deze dieren als dergelijke gebouwen gerenoveerd of gesloopt worden.
Buizer voert momenteel vleermuisinventarisaties uit in onder meer Culemborg en in Tiel. Ook in de Oranjebuurt in Geldermalsen speurt hij naar vleermuizen rond de huurwoningen van Kleurrijk Wonen, die binnenkort gerenoveerd gaan worden. ,,Vleermuizen zijn streng beschermd op grond van de Flora- en faunawet", vertelt Jan Dirk. ,,Bij renovatie van woningen zou je verbodsbepalingen van die wet kunnen overtreden, dus moet je vooraf onderzoeken of er beschermde soorten zitten. Dat kan in dit geval gaan om vogels en vleermuizen."

Op een zwoele dinsdagavond in juli maakt Jan Dirk een inventarisatieronde door de Oranjebuurt. Even voor zonsondergang gaat hij op pad, gewapend met zijn batdetector. Dit apparaatje vangt de hoogfrequente en daardoor voor mensen onhoorbare geluiden op die de vleermuizen uitstoten. Vleermuizen maken gebruik van sonar: ze stoten ultrahoge geluiden uit die weerkaatsen op voorwerpen en die vervolgens weer worden opgevangen door de vleermuis. Afhankelijk van de richting en de tijdsduur tussen het uitstoten en het opnieuw ontvangen van het geluid, bepalen ze de plaats en de afstand van het voorwerp. Zo weten ze niet alleen waar ze moeten vliegen in het donker, maar kunnen ze ook hun prooien ?zoals nachtvlinders- opsporen.

Aanvankelijk laat geen enkele vleermuis zich horen, hoewel de omstandigheden perfect zijn. De batdetector vangt alleen het venijnige ruisje van struiksprinkhanen op, die overal in de tuinen van de wijk blijken te zitten.

,,Bij het onderzoek naar beschermde dieren in woningen wordt de belangrijkste groep gevormd door de vleermuizen, die net zo streng beschermd zijn als bijvoorbeeld de korenwolf", vertelt Jan Dirk ondertussen. ,,Die moet je dus eigenlijk altijd onderzoeken, waarbij je moet kijken wat de betekenis van de woningen is voor vleermuizen. Dat kan gaan om kraamkolonies, paarverblijven, zomerverblijven en winterverblijven. Daarbij volgen we het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur. Volgens dat protocol beoordeel je eerst de mogelijke geschiktheid voor vleermuizen en voer je daarna een aantal veldbezoeken uit. "

Even voor 22.00 uur staat Jan Dirk voor een woning aan de Willem de Zwijgerweg ineens stil. ,,Dwergvleermuis!", roept hij enthousiast. En inderdaad schiet een kleine vleermuis een stukje verderop door de schemerlucht. Uit de batdetector klinken vreemde geluiden. ,,De dwergvleermuis is herkenbaar aan het geluid van spetterend frietvet'', verduidelijkt Buizer.
In het geval van de Geldermalsense Oranjebuurt zijn de woningen in principe geschikt voor dwergvleermuis en mogelijk laatvlieger (jaren '50 woningen met ongeïsoleerde spouwmuren). Er moeten vijf bezoekronden worden uitgevoerd: drie in de periode juni-juli voor kraamkolonies (waarin vrouwtjes met jongen zitten) en twee in augustus en september voor paarverblijven (verblijven van mannetjes waarin hij met verschillende vrouwtjes paart). Zomerverblijven van mannetjes en winterverblijven worden ook bij de inventarisaties meegenomen. Het gaat niet om exacte aantallen, maar wel het belang van een gebouw of een aantal gebouwen voor vleermuizen.
Bij een eerder bezoek had Jan Dirk een kraamkolonie ontdekt, maar die kunnen zich van de ene op de andere dag (of beter gezegd: nacht) verplaatsen. En dat lijkt ook nu het geval, want op deze plaats blijft het vrijwel stil. ,,Ik heb wel eens gehad dat ik de ene avond tientallen vleermuizen had bij zo'n kraamkolonie, terwijl ze de volgende dag haast allemaal verdwenen waren. Dat kan door verstoring of veranderde omstandigheden komen. De jongen kruipen dan bij de moeders op de buik of de rug, waarna het hele stel vertrekt."

Als in een gebouw vleermuisverblijven worden aangetroffen, moet daarmee in renovatieplannen rekening worden gehouden. Dat kan betekenen dat werkzaamheden in bepaalde periodes niet worden uitgevoerd, of dat voorzieningen moeten worden aangebracht, zoals speciale vleermuiskasten.
Veel activiteit vertonen de vleermuizen deze avond niet, tot Jan Dirk een exemplaar vanonder een dakgoot ziet komen. Zo lijkt het althans in het schemerduister. En ja hoor…………

Wethouder Gradisen opent burendag in Oranjebuurt Geldermalsen
zaterdag 19 september 2009 00:00

GELDERMALSEN - De Raad van Oranje in Geldermalsen houdt voor de bewoners uit de Oranjebuurt op zaterdag 26 september de burendag, met financiering van het Oranjefonds en ondersteuning van Mozaiek Welzijnswerken. Aan de verbeteringen van de woningen wordt door Kleurrijk Wonen hard gewerkt. De RvO wil samen met de bewoners aandacht besteden aan het opknappen van de voortuinen. Buurtgenoten die hulp voor de tuin willen of juist houden van tuinieren of even gezellig een praatje met buurtgenoten willen maken zijn welkom vanaf 13.00 uur in het Huis van Oranje, Willem de Zwijgerweg nr 5, de koffie staat klaar. Wethouder Gradisen zal om 13.15 uur de burendag openen met een toespraak en het startsein geven om de buurt in te gaan, om 16.00 uur wordt iedereen dan weer terug verwacht in het Huis van Oranje om gezellig nog even na te praten met een hapje en een drankje.


Oranjebuurt en KleurrijkWonen gaan samenwerken
vrijdag 13 november 2009 00:00

GELDERMALSEN - De Raad van Oranje, bewonersorganisatie van de Oranjebuurt, en KleurrijkWonen hebben op 11 november een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide partijen onderstrepen daarmee het belang dat zij hechten aan een goede samenwerking. Dit convenant regelt de samenwerking tussen de Raad van Oranje en KleurrijkWonen tijdens de ambitieuze opknapbeurt van de woningen. In 2009 maakten KleurrijkWonen en de bewoners samen het ontwerp voor de vernieuwing van de woningen in de Oranjebuurt. Samen met aanpak van de woonomgeving en de sociale omgeving leidt deze vernieuwing tot verbetering van de Oranjebuurt. De Oranjebuurt bestaat uit het gebied begrensd door de Prinses Ireneweg, de Prinses Margrietweg, de Prinses Marijkeweg, de Willem de Zwijgerweg en de Burgemeester Verweijlaan in Geldermalsen.

Raad van Oranje doet mee met NL DOET
maandag 15 februari 2010 00:00

GELDERMALSEN - De Raad van Oranje is een bewonerscommissie die is opgericht om tijdens de renovatie van de Oranjebuurt in Geldermalsen de belangen van de bewoners in het oog te houden en waar nodig als intermediair op te treden. De Raad van Oranje doet mee aan NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op zaterdag 20 maart is een klusmiddag gepland. De bedoeling is om de bewoners uit de Oranjebuurt te helpen om hun tuinen voorjaar klaar te maken en voorkomende klussen uit te voeren nu de opknapbeurt van de Oranjebuurt gaat beginnen dit voorjaar. Belangstelling voor deze klus? Bel met Anna van de Graaf 06-10157935, meld je aan via www.nldoet.nl of meld je op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in het Huis van de Raad van Oranje, Willem de Zwijgerweg 5 te Geldermalsen. Voor meer informatie over NL DOET kun je contact opnemen met het Vrijwilligerssteunpunt, 0345-512108.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu